วิธีลง Windows 10 แบบ UEFI ให้เปิดคอมเร็วแรงขึ้น

Posted on Apr 14 2018 - 8:00am by Techy Hintsวิธีลง Windows 10 แบบ UEFI ให้เปิดคอมเร็วแรงขึ้น

ลิงค์โหลด Windows 10 แท้จาก Microsoft
https://www.microsoft.com/th-th/software-download/windows10

ลิงค์โหลดโปรแกรม rufus ทำแฟรชไดรฟฺ์ UEFI
https://rufus.akeo.ie/

รับชมผ่าน
Youtube : https://www.youtube.com/c/ExtremePCExpc/live
Facebook : https://www.facebook.com/ExtremePCExpc/

source

About the Author

Geeky Magazine provides you with the daily latest technical news, reviews, startups, and every new in the internet world.